Biblia: Bol Ježiš mesiášom z Dávidovho rodu? Asi nie

Autor: Ľubomír Dobrovodský | 31.12.2011 o 11:11 | (upravené 23.6.2012 o 19:10) Karma článku: 2,06 | Prečítané:  1628x

Bol Ježiš mesiášom? Čo to vlastne znamená? Spasiteľ? Aké sú kritéria na mesiáša? Podľa židovských prameňov sa mesiáš narodí ľudským rodičom a bude mať normálne ľudské vlastnosti. Nebude polobohom a nebude mať ani nadprirodzené schopnosti. Z otcovej strany musí mesiáš pochádzať z rodu kráľa Dávida. Podľa kresťanov bol Ježiš mesiášom, ale bol plodom panenského zrodu. Tým pádom nemal otca a nespĺňal požiadavku na pôvod, odvodený od Dávida po otcovej línii. A čo Jozef? Bol Jozef z Dávidovho rodu? Vedeli ste, že sú napísané dva rodokmene? Prečo sa Ježišove genealógie u Matúša a Lukáša tak odlišujú? Je u Matúša zaznamenaná Jozefova genealógia a u Lukáša Máriina? Bola Mária z Dávidovho rodu? Sú tie rodokmene dôveryhodné? Zhodujú sa s rodokmeňmi zo Starého zákona? A čo Dávid? Pochádza Dávidov rod od Boha? Veľa je tých otázok. Nebojte sa, všetko som sa pokúsil ukázať v prehľadných tabuľkách, aby ste sami videli odpovede na tieto otázky.

Prečo napísali apoštoli genealógiu Ježiša?

Ježišove genealógie sa nachádzajú u Matúša a Lukáša. Nesmieme zabudnúť, že tieto evanjeliá boli napísané neskoro po Ježišovej smrti (okolo roku 80) a autori ho osobne nepoznali. Ďalej predpokladám, že keď písali tieto evanjeliá, tak existoval spor medzi Židmi a židovskými stúpencami Ježiša, či Ježiš bol mesiášom.

Ježiš o sebe netvrdil, že je mesiáš. Ani ním netúžil byť. To nasledovníci Ježiša tvrdili, že Ježiš je očakávaný mesiáš podľa starých proroctiev. Aby to dokázali, tak museli zostaviť Ježišovi aj rodokmeň.

Môj názor

Je veľmi pravdepodobné, že zostavené rodokmene nie sú pravé. Ale každý si môže vytvoriť vlastný názor, preto tu uvediem porovnania Lukášovho, Matúšovho a Starozákonného rodokmeňa.

Podľa môjho názoru boli genealógie vytvorené účelovo, aby sa nejakým spôsobom dokázalo, že Ježiš je mesiáš z Dávidovho rodu. Viete, získať titul „mesiáš" po Dávidovej rodovej línii bola dosť náročná vec.

Musel to byť potomok Abraháma, Dávida a Šalamúna, musel byť potomkom po meči (čiže sa rátali iba synovia) a nesmel byť potomkom Jechoniáša.

Keď si pozriete rodokmene, tak obidva sledujú Jozefov rodokmeň. Nie je pravda, že Lukáš sleduje Máriinu genealógiu a Matúš Jozefovu. Keď si to preštudujete, tak zistíte, že fakticky Ježiš nebol z Dávidovho rodu.

Avšak na tieto tvrdenia existujú aj mnohé krkolomné a dosť prešpekulované vysvetlenia, ktoré nakoniec nejakým spôsobom iba chcú ukázať, že Ježiš predsa len bol z Dávidovho rodu, či už po Jozefovi alebo po Márii.

Nechcem sa tu však o týchto špekuláciách rozpisovať, pretože by to vyšlo na niekoľko strán a aj tak sa im dá veľmi ľahko oponovať...

 

A čo Dávidov rod?

Biblický Dávid spojil Judeu a Izrael do jedného veľkého kráľovstva.

Bolo to naozaj tak?

Podľa archeologických nálezov platí, že Dávid (1010 až 970 pred n. l.) bol síce panovníkom Judey, no nespojil kráľovstvá. V skutočnosti nie je rozsah Dávidovho kráľovstva známy. Je dosť možné, že Dávid ovládal veľkú časť Sýrie, ale to nie je potvrdené. Nie je potvrdené ani to, či biblický Dávid naozaj existoval. Jediná zmienka o Dávidovi mimo Starého Zákona je na stéle z Tel Danu a hovorí o "Dome Dávidovom".

O biblickom Dávidovi, ktorý spojil Judeu a Izrael, sa začalo písať počas Joziášovej náboženskej reformy v roku 622 pred n. l. Kňažská vrstva zavádzala radikálne náboženské zmeny a prepisovali dejiny Izraela.

Do Samuelových kníh a Kníh kráľov napísali aj príbeh o dvoch kráľovstvách - Izraeli a Judsku - kde tvrdili, že monarchovia z Dávidovho rodu boli jedinými legitímnymi panovníkmi celého Izraela. Ich príbeh kulminoval práve vládou Joziáša -  nového Mojžíša a kráľa ešte väčšieho ako bol Dávid.

Vtedy vznikol aj príbeh o Mojžišovi ako dostal na hore Sinaj tabuľu s Desiatimi prikázaniami.

Prvá kniha kráľov - kapitola 13, 1-2:

Tu prišiel z Júdska na Pánov pokyn Boží muž do Betelu, práve keď Jeroboam stál pri oltári a chcel páliť tymian.

A na Pánov pokyn volal proti oltáru: "Oltár! Oltár! Toto hovorí Pán: Hľa, Dávidovmu domu sa narodí syn menom Joziáš. On bude na tebe zabíjať kňazov výšin, ktorí na tebe pália tymian; aj ľudské kosti budú páliť na tebe."

Za Joziáša ešte nebol napísaný Dávidov rodokmeň. Ten bol napísaný až neskôr, asi okolo roku 450 - 430 p. n. l., pravdepodobne za Ezráša.

Ezrášova selektívna genealógia a dejiny Izraela, ktoré sa tiahli od Adama po návrat z Babylonského zajatia, mali za cieľ dať odpoveď na jedinú otázku: "Má Jahve (Boh) o nás ešte záujem?", "Áno, má!"

Žiaden sľub ani zámer nebol vraj počas Babylonského zajatia zrušený. Rodokmene to mali dokázať. Mali im pripomenúť ich duchovné dedičstvo v ťažkých časoch, ktorým čelili a  povzbudiť ich, aby boli verní Bohu.

Historické hľadisko genealógie Dávida a Ježiša

Z historického hľadiska sa teda Dávidov rod zdá byť rovnako nedôveryhodný ako rod Ježišov. Ich rody sú skôr mytologické, a nie historické. Veď uznajte: Adam, Noe, či Abrahám sú iba mytologické postavy a ak sú uvedení v rodokmeni, tak nemožno tvrdiť, že ten rodokmeň je historický.

Mesiáš z Dávidovho rodu bola iba túžba Židov, aby prišiel nejaký veľký kráľ, ktorý by ich navrátil do zasľúbenej zeme, nastolil vládu mieru a pokoja a postavil nový chrám (a stal sa možno aj vládcom sveta, ktovie).

Ježišovi nasledovníci túžili, aby práve Ježiš bol týmto Mesiášom a tak sa to snažili krkolomne dokázať.

Zdá sa, že ich snaha im nevyšla. Ale to si už musíte skontrolovať sami. Ja vám ponúkam k svojim tvrdeniam tabuľky a vysvetlivky... Usúďte sami, či sa mýlim, alebo nie. Ostaňme však pri faktoch, a nie dohadoch...

Rodokmene a čakanie na mesiáša hrali v minulosti Židov pochopiteľnú úlohu. Pomáhali im prekonávať náročné obdobia, slúžili ako psychologická barla pri mocenských bojoch.

Mali aj svoj praktický význam. Podľa rodokmeňov si určovali, kto mohol vládnuť, kto mohol byť kňazom, kto mal aké povinnosti v kmeni, dedičné práva, sociálne postavenie atď. Nebola v tom žiadna romantika.

 

Dnes nemajú až taký zmysel. To je môj názor.

 

Ja som túto analýzu napísal preto, aby som poukázal na skutočnosť, že aj v minulosti sa ľudia snažili veci falšovať kvôli mocenským bojom, či prispôsobovať si ich na náboženské ciele. Nie všetko, čo bolo napísane v Biblii, bolo napísané so vznešenými zámermi a nie všetko má nejaký duchovný rozmer. Niektoré veci slúžili jednoducho iba mocenským bojom.

Keď vidím niečo napísané, tak sa pýtam:  Kto to napísal? Kedy to napísal? Prečo to napísal?

Porovnanie

Tak sa poďme pozrieť na to, či Ježiš spĺňal nároky na Mesiáša z rodu Dávidovho...

Tabuľka 1: Porovnanie rodokmeňa Ježiša podľa Lukáša a Matúša:

Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Lukáša (Lk 3,23-38)

Poznámky

Porovnanie

 

Boh (Jahve)

 

 

 

Adam

 

 

 

Set

 

 

 

Enos

 

 

 

Kainan

 

 

 

Maleleel

 

 

 

Jared

 

 

 

Henoch

 

 

 

Matuzalem

 

 

 

Lamech

 

 

 

Noe

 

 

 

Sem

 

 

 

Arfaxad

 

 

 

Kainan

 

 

 

Sale

 

 

 

Eber

 

 

 

Fálek

 

 

 

Ragau

 

 

 

Seruch

 

 

 

Nachor

 

 

 

Táre

 

 

Abrahám

Abrahám

 

zhoda

Izák

Izák

 

zhoda

Jakub

Jakub

 

zhoda

Júda

Júda

 

zhoda

Fares

Fares

 

zhoda

Ezrom

Ezrom

 

zhoda

Aram

Arni

?

 

 

Admin

?

 

Aminadab

Aminadab

 

zhoda

Náson

Náson

 

zhoda

Salmon

Sala

 

zhoda

Bóz

Bóz

 

zhoda

Obed

Obed

 

zhoda

Jesse

Jesse

 

zhoda

kráľ Dávid

kráľ Dávid

Pozn. 1

zhoda

Šalamún

Nátan

Pozn. 2

 

Roboama

Matatan

 

 

Abiáša

Menna

 

 

Aza

Melea

 

 

Jozafat

Eliakim

 

 

Joram

Jonam

 

 

Oziáš

Jozef

 

 

Joatam

Júda

 

 

Achaz

Simeon

 

 

Ezechiáš

Lévi

 

 

Manasses

Matat

 

 

Amon

Jorim

 

 

Joziáš

Eliezer

 

 

Jechoniáš

Jezus

Pozn. 3

 

 

Er

 

 

 

Elmadam

 

 

 

Kozam

 

 

 

Addi

 

 

 

Melchi

 

 

 

Néri

 

 

Salatiel

Salatiel

Pozn. 4

zhoda

Zorobábel

Zorobábel

 

zhoda

 

Réza

 

 

 

Joanna

 

 

 

Jóda

 

 

 

Jozech

 

 

 

Semej

 

 

 

Matatiáš

 

 

 

Maat

 

 

 

Nagge

 

 

 

Esli

 

 

Abiud

Nahum

 

 

Eliakim

Amos

 

 

Azor

Matatiáš

 

 

Sadok

Jozef

 

 

Achim

Janne

 

 

Eliud

Melchi

 

 

Eleazar

Lévi

 

 

Matan

Matat

 

 

Jakub

Heli

Pozn. 5

 

Jozef

Jozef

 

zhoda

Ježiš

Ježiš

 

 

 

Pozn. 1

Z otcovej strany musí Mesiáš pochádzať od kráľa Dávida (pozri Genezis 49, 10, Izajáš 11, 1, Jeremiáš 23, 5, 33, 17, Ezechiel 34, 23-24). Túto podmienku spĺňali obidva rodokmene.

Genezis 49, 10

Nevzdiali sa žezlo od Júdu

ani vladárska berla od jeho nôh,

kým z neho nevzíde vládca,

ktorého budú poslúchať národy.

 

Izajáš 11, 1

Z Izajovho pňa vzíde ratolesť

a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

 

Jeremiáš 23, 5

Hľa, prídu dni - znie výrok Hospodina -,

že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok.

Bude panovať ako kráľ,

bude si múdro počínať

a v krajine bude konať podľa práva.

 

Jeremiáš 33, 17

Veď toto hovorí Hospodin: V tých dňoch Dávidovi nebude chýbať muž, ktorý zasadne na trón domu Izraela.

 

Ezechiel 34, 23-24

Ustanovím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť. Svojho služobníka Dávida.

On ich bude pásť a on im bude pastierom.

Ja, Hospodin, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude kniežaťom uprostred nich.

Ja, Hospodin, som to povedal.

 

 

Pozn. 2

Podľa biblie musí byť Mesiáš potomkom Dávida po Dávidovom synovi Šalamúnovi, a nie Natanovi (1Krn 17, 11-14, 22, 7-10, 28, 4-6).

Obaja, Šalamún i Natan boli synovia Dávida. Vzhľadom na to, že tretia kapitola Lukáša (Lukáš 3, 31) opisuje rodokmeň Ježiša po Natanovi, tak Ježiš nemohol byť súčasťou večného Šalamúnovho kráľovstva.

 

1Krn 7, 11-14

Až sa tvoje dni doplnia a pôjdeš k svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude z tvojich synov, a upevním jeho kráľovstvo.

On mi postaví dom a ja upevním jeho kráľovstvo naveky.

Ja mu budem otcom a on mi bude synom a neodnímem mu svoju milosť, ako som ju odňal tomu, ktorý bol pred tebou.

Ustanovím ho vo svojom dome a vo svojom kráľovstve naveky a jeho trón bude pevný naveky."

 

1Krn 22, 7-10

Dávid povedal Šalamúnovi: "Syn môj, ja som mal na mysli postaviť dom menu Pána, svojho Boha.

Ale Pán ma oslovil: "Vylial si veľa krvi a viedol si veľké vojny. Nemôžeš stavať dom môjmu menu, keď si vylial toľko krvi predo mnou na zem.

Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný, a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier.

On postaví dom môjmu menu; on mi bude synom a ja mu budem otcom a trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky."

 

1Krn 28, 4-6

Pán, Boh Izraela, ma však vyvolil z celého domu môjho otca, aby som bol kráľom nad Izraelom naveky. Lebo Júdu si zvolil za knieža, v Júdovom dome dom môjho otca a v dome môjho otca sa mu páčilo mňa ustanoviť za kráľa nad celým Izraelom.

A zo všetkých mojich synov - lebo veľa synov mi dal Pán - vyvolil si môjho syna Šalamúna, aby sedel na tróne Pánovho kráľovstva nad Izraelom.

A povedal mi: »Tvoj syn Šalamún postaví môj dom a moje nádvoria, lebo som si ho vyvolil za syna a ja budem jeho otcom.

 

Pozn. 3

Jozef pochádzal od Jechoniáša ( Matúš 1:11), čím spadal pod zákaz (vychádzajúci z kráľovej kliatby), že nikto z jeho potomkov nesmie zasadnúť na Dávidov trón ako kráľ (Jeremiáš 22, 28-30).

Podľa Jer 22, 28 by potomok Jechoniáša (Choniáša) vôbec nemal sedieť na tróne Dávida.

Napriek tomu ho Matúš zahŕňa do Ježišovho rodokmeňa.

 

Jer 22, 28-30

Či je nádobou bezcennou, odhodenou tento muž, Choniáš? Či je nádobou, ktorú nik nechce? Prečo sú odvrhnutí, on a jeho semä, zahodení do krajiny, ktorú nepoznajú?

Zem, zem, zem, počuj slovo Pánovo:

Toto hovorí Pán: "Zapíšte tohto muža: Bezdetný, človek, ktorý nemal zdaru vo svojich dňoch, lebo z jeho potomstva sa nepodarí nikomu sedieť na Dávidovom tróne a znovu panovať v Júdsku."

 

Pozn. 4

Lukáš 3, 27 aj Matúš 1,12 uvádzajú v genealogickom zozname Salatiela a Zorobábela.

Podľa 1Krn 3, 17-20 bol Zorobábel syn Fadaiáša a nie Salatiela. Je tu aj vysvetlenie...

No Fadaiáš aj Salatiel sú podľa Starého Zákona synovia Jechoniáša a to fakticky znemožňuje, aby niekto z ich rodu bol mesiášom.

 

Hlavná otázka však znie:

Keď Matúš sleduje líniu Šalamúna a Lukáš líniu Natana, ako prišli obaja k Salatielovi a Zorobábelovi?

Na túto otázku nenájdeme u Lukáša jasnú odpoveď.

 

1Krn 3, 17-20

Synovia zajatého Jechoniáša: Salatiel, Melchiram, Fadaiáš, Seneser, Jekemiáš, Sama a Nadabiáš.

Fadaiášovi synovia: Zorobábel a Semei.

Zorobábelovi synovia: Mosolam, Hananiáš a ich sestra Salomita, potom Hasaban, Ohola, Barachiáš, Hasadiáš, Josabhesed, piati.

 

Ďalej, ak si všimnete, tak Matúš uvádza ako syna Zorobábela Abiuda. Avšak podľa 1Krn takého syna nemal.

Lukáš uvádza ako syna Zorobábela Rézu. Avšak podľa 1Krn takého syna nemal.

Alebo sa mýlim?

Odkiaľ obaja odvodili genealógiu od Zorobábela k Jozefovi? Aký zdroj použili? Na toto odpoveď nemáme.

 

Tabuľka 2 - porovnanie 1Krn od Dávida k Zorobábelovi s evanjeliami podľa Matúša a Lukáša

 

Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Lukáša (Lk 3,23-38)

Prvá kniha kroník - Krn1 3

Prvá kniha kroník - Porov. s Mt

Prvá kniha kroník - Porov. s Lk

kráľ Dávid

kráľ Dávid

Dávid

zhoda

zhoda

Šalamún

Nátan

Šalamún

zhoda

 

Roboam

Matatan

Roboam

zhoda

 

Abiáš

Menna

Abiáš

zhoda

 

Aza

Melea

Asa

zhoda

 

Jozafat

Eliakim

Jozafat

zhoda

 

Joram

Jonam

Joram

zhoda

 

Oziáš

Jozef

Ochoziáš

 

 

 

Júda

Joas

 

 

 

Simeon

Amasiáš

 

 

 

Lévi

Azariáš

 

 

Joatam

Matat

Joatam

zhoda

 

Achaz

Jorim

Achaz

zhoda

 

Ezechiáš

Eliezer

Ezechiáš

zhoda

 

Manasses

 

Manasses

zhoda

 

Amon

 

Amon

zhoda

 

Joziáš

 

Joziáš

zhoda

 

 

 

Joakim

 

 

Jechoniáš

Jezus

Jechoniáš

zhoda

 

 

Er

 

 

 

 

Elmadam

 

 

 

 

Kozam

 

 

 

 

Addi

 

 

 

 

Melchi

 

 

 

 

Néri

 

 

 

Salatiel

Salatiel

Fadaiáš

zhoda

zhoda

Zorobábel

Zorobábel

Zorobábel

zhoda

zhoda

 

Pozn. 4

Kto je otec Jozefa? Jakub alebo Heli?

V Matúšovi sa uvádza ako otec Jozefa Jakub.

V Lukášovom evanjeliu je otcom Jozefa Heli.

To sú ďalšie hlavné nezhody medzi Matúšom a Lukášom.

 

Dodatok

Podľa kresťanov bol Ježiš plodom panenského zrodu a nemal otca. Tým pádom nie je splnená požiadavka na pôvod, odvodený od Dávida po otcovej línii. Ako kmeňový pôvod  platí len línia otca, nie línia matky. Cf 1, 18, Ezráš 2, 59.

Nikde v Biblii sa nepíše o línii, ktorá by smerovala k Márii.  To je fakt. Akékoľvek špekulácie o tom, že Lukáš uvádza nejakým spôsobom líniu Márie, sú iba špekulácie. A dokonca aj tie sa dajú jednoducho spochybniť.

Nebudem tu tie špekulácie písať, držím sa toho, čo je v Biblii.

A nakoniec ešte uvádzam celkové porovnanie Starozákonného rodokmeňa od Adama po Zorobábela s Novozákonnými evanjeliami. Zhodujú sa?

 

Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Lukáša (Lk 3,23-38)

1Krn 1 a 2 a 3

 

Boh (Jahve)

 

 

Adam

Adam

 

Set

Set

 

Enos

Enos

 

Kainan

Kainan

 

Maleleel

Malaleel

 

Jared

Jared

 

Henoch

Henoch

 

Matuzalem

Matuzalem

 

Lamech

Lamech

 

Noe

Noe

 

Sem

Sem

 

Arfaxad

Arfaxad

 

Kainan

 

 

Sale

Sale

 

Eber

Heber

 

Fálek

Faleg

 

Ragau

Ragau

 

Seruch

Sarug

 

Nachor

Nachor

 

Táre

Táre

Abrahám

Abrahám

Abrahám

Izák

Izák

Izák

Jakub

Jakub

Izrael (Jakub)

Júda

Júda

Júda

Fares

Fares

Fáres

Ezrom

Ezrom

Hesron

Aram ?

Aram (Arni) ?

Rám

 

Admin

 

Aminadab

Aminadab

Aminadab

Náson

Náson

Naáson

Salmon ?

Sala ?

Salma

Bóz

Bóz

Bóz

Obed

Obed

Obed

Jesse ?

Jesse ?

Izai

kráľ Dávid

kráľ Dávid

Dávid

Šalamún

Nátan

Šalamún

Roboam

Matatan

Roboam

Abiáš

Menna

Abiáš

Aza

Melea

Asa

Jozafat

Eliakim

Jozafat

Joram

Jonam

Joram

Oziáš

Jozef

Ochoziáš

 

Júda

Joas

 

Simeon

Amasiáš

 

Lévi

Azariáš

Joatam

Matat

Joatam

Achaz

Jorim

Achaz

Ezechiáš

Eliezer

Ezechiáš

Manasses

Jezus

Manasses

Amon

 

Amon

Joziáš

 

Joziáš

 

 

Joakim

Jechoniáš

 

Jechoniáš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salatiel

Salatiel

Fadaiáš

Zorobábel

Zorobábel

Zorobábel

Abiud

Réza

Mosolam, Hananiáš a ich sestra Salomita, potom Hasaban, Ohola, Barachiáš, Hasadiáš, Josabhesed

 

Literatúra:

1. Armstrong, Karen, Dejiny Biblie. Od ústnej tradície do súčasnoti, Slovart, Bratislava 2010

2. Finkelstein, Israel - Silberman, Neil Asher, Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Vyšehrad, Praha 2010

3. B. Dillard, Raymond - Longman III, Tremper, Úvod do Starého zákona, Praha 2011

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Genealogy_of_Jesus

 

http://www.sme.sk/c/6078301/pravy-falosny-a-meskajuci-mesias.html

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Málo tu oslavujeme to dobro, čo na Slovensku bolo, je a bude

Možno to zle vidím; možno Slovákom budú tieto slová znieť trochu pateticky alebo prehnane.

KOMENTÁRE

SNS neodíde. Nikto na ňu nečaká

V prípade predčasných volieb by sa SNS nemuselo dostať do vlády.

DOMOV

Danko zatiaľ nepovedal, ako ďalej, krízu budú riešiť v piatok

SMS-kou oznámil, že jeho ministri na rokovanie vlády tak skoro neprídu.


Už ste čítali?